Välkommen till Miljökloka kontor - för offentlig sektor i sydöstra Sverige.

 • Strategisk handbok för kampanjplanering
  tisdag 23 januari 18 /

  Strategisk handbok för kampanjplanering

  Miljökloka kontor är en årslång energispartävling för offentliga verksamheter och deras anställda från mars 2016 till februari 2017. Inför och under tävlingen försågs kontaktpersonerna på respektiva arbetsplats med en handbok med tips och råd om hur de kunde gå tillväga.   Läs handboken du med! >>

  Läs mer
 • Utvärdering och erfarenheter från Miljökloka kontor
  torsdag 28 september 17 /

  Utvärdering och erfarenheter från Miljökloka kontor

  Save@work var ett europeiskt projekt skapat för att bidra till att genomföra energibesparingar i offentliga byggnader och stötta de offentliganställda att förändra sitt vardagliga energikonsumtionsmönster och få nya vanor och rutiner. I nio länder engagerade save@work mer än 17 000 anställda I 176 byggnader i ett beteendeförändringsprogram under ett år. Med stöd från experter i varje land, skapades lokala energiteam I varje offentlig byggnad. Dessa energiteam var sedan ansvariga för att planera, genomföra och delvis utvärdera energibesparingskampanjen i sin egna byggnad med stöd från den regionala save@work partners, i Sverige Energikontor Sydost. Save@works utvärderingsrapport har tagits fram av tre huvudsakliga skäl: 1. för att presentera den metod som använts och vilka resultat som uppnåtts I de nio europeiska länderna. 2. för att beskriva hur utvärderingsprocessen utvecklats och använts i projektet och för att sprida erfarenheterna. 3. för att föreslå en förbättrad projektmetod inklusive tips och rekommendationer för andra som vill…

  Läs mer
 • Miljökloka kontor i Europa
  onsdag 27 september 17 /

  Miljökloka kontor i Europa

  I det internationella projektet Save@Work, dvs Miljökloka kontor har 9 organisationer i 9 EU-länder tagit fram en energisparkampanj för arbetsplatser. Kampanjen bygger på  beteendeförändringar för att främja energieffektivisering. I broschyren samlas erfarenheterna från Miljökloka kontor och de vinnarna från varje land presenteras. Läs om hela kampanjen från alla deltagande länderna (på engelska) >

  Läs mer
 • onsdag 27 september 17 /

  "Bli ett Miljöklokt kontor" - erfarenheterna från Sverige

  Under den årslånga kampanjperioden pågick Miljökloka kontor i 9 europeiska länder, med över 15000 anställda, i 1176 byggnader. Samtliga medlemmar hos Energikontor Sydost erbjöds att delta och slutligen deltog 16 offentliga kontor i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län där energianvändningen minskades med 6% och kampanjen nådde över 1000 medarbetare. Motsvarande siffror på internationell nivå var 8% besparing och mer än 15000 medarbetare. Det hjälper om alla drar åt samma håll och försöker stoppa den onödiga energianvändningen – den som inte syns men tickar pengar och miljöbelastning.   Miljökloka kontor-initiativet fokuserar på värdet av beteendeförändringar för att främja energieffektivisering. Det handlar om att samla personal och undervisa, inspirera, underlätta och uppmuntra dem hur man kan minska energianvändningen i byggnader genom att göra små förändringar i hur man använder energi på arbetsplatsen - det handlar inte om att investera i dyr teknik – det handlar oftast helt enkelt om att skapa medvetenhet, kunskap…

  Läs mer
 • Markaryds kommun tog silver i Bryssel
  onsdag 21 juni 17 /

  Markaryds kommun tog silver i Bryssel

  I konkurrens med ett tiotal europeiska finalister i energispartävlingen Miljökloka kontor (Save@Work) slutade Markaryds kommun på andra plats med en imponerande total energibesparing på 20 %. Genom enkla förändringar i vardagsrutinerna på kontoret samt att skruva lite på inställningarna för värme och ventilation tog Markaryds kommunhus först hem hela den svenska tävlingen i konkurrens med ett 15-tal offentliga kontorsbyggnader i sydost och fick sedan representera Sverige vid prisceremonin i Bryssel.   ”Det här känns jättebra. Det är riktigt roligt att vi kom på andra plats” säger en glad Asim Serdarevic, byggnadsförvaltare på Markaryds kommun. ”Vi sparade mer än väntat”, inflikar Hanna Stigmar, miljösamordnare. ”Först var medarbetarna lite tveksamma, men genom olika aktiviteter kom alla snart med på tåget. I ett års tid har 178 offentliga kontorsbyggnader i Europa deltagit i en energispartävling där man genom framförallt beteendeförändringar arbetat för att minska sin energiförbrukning jämfört med tidigare år. Under den högtidliga…

  Läs mer
 • Markaryds kommunhus bäst på att spara energi, och Mörbylånga kammade hem två priser
  måndag 10 april 17 /

  Markaryds kommunhus bäst på att spara energi, och Mörbylånga kammade hem två priser

  I ett års tid har tretton offentliga kontorsbyggnader i sydost deltagit i en energispartävling där man genom framförallt beteendeförändringar arbetat för att minska sin energiförbrukning jämfört med tidigare år. Markaryds kommunhus lyckades dra ner med totalt 20 % och vinner därmed tävlingen. Mörbylånga kommun kom på andra respektive tredje plats. Tävlingen Miljökloka kontor delar ut pris i tre kategorier och vinnarna i respektive kategori är: -Markaryds kommunhus - Största energibesparing -Mörbylånga, Gula villan - Bästa interna informationskampanj -Mörbylånga kommunhus - Bästa aktivitetsplan Prisutdelningen skedde i samband med föreningen Energikontor Sydosts årsmöte i Ronneby och priset delades ut av Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost och ansvarig för kampanjen Miljökloka kontor. Det var en glad lagledare från Markaryds kommuns energiteam som tog emot vinnarchecken.– Vi hoppades på att vara topp tre men blev överraskade och glada över att ha vunnit, säger Asim Serdarevic. Hanna Stigmar, miljösamordnare, fyller i,- Vi har gått igenom byggnaden grundligt…

  Läs mer
 • Miljökloka kontor presenteras online på torsdag 23 februari 2017
  onsdag 22 februari 17 /

  Miljökloka kontor presenteras online på torsdag 23 februari 2017

  Nu kommer ett tillfälle att lyssna på en presentation om Miljökloka kontor - Save@Work på online-kanalen Bright Talk. Det är projektledaren Karen Robinson i Storbritannien som kommer att berätta om Miljökloka kampanjen, hur man kan mäta energianvändningen för att följa upp och påverka vanor och beteenden i kontorsbyggnader. Karen kommer att berätta om tävlingsmomentet som är en viktig faktor i kampanjen och hur även små förändringar som kanske kan ge relativt obetydliga besparingar om man tittar på det enskilt, men om alla gör förändringen så blir energibesparingseffekten en helt annan. Gå in på länken Bright talk och lyssna på Karen >  

  Läs mer
 • måndag 13 februari 17 /

  "Frågesport ", den tredje utmaningen i Ungern

  Skrivet av: Green Dependent Institute, UngernGreen Dependent Institute, som är den ungerska partner i Miljökloka kontor, har satt ihop en "energibesparing-på-kontor-frågesport” åt Energiteamen och övriga medarbetare i de tävlande byggnaderna och kallat det för den tredje utmaningen. Eftersom alla gillar frågesporter så var vi säkra på att det skulle bli en stor succé… och vi hade rätt! Utmaningen bestod av två delar: först fick medlemmarna i varje energiteam fylla i en frågesport tillsammans, sen skulle energiteamet uppmuntra sina kollegor att göra samma sak – fast individuellt – och om möjligt skapa ett litet event i samband med detta. Vid den första delen låg fokus på att se hur många rätta svar energiteamen fick, men vid den andra delen rättade vi inte svaren – det fick respektive energiteam sköta själva - istället låg tyngdpunkten på hur kreativt och framgångsrikt man marknadsförde aktiviteten i själva byggnaden. De två delarna i utmaningen hade…

  Läs mer
 • Är det värt det?
  tisdag 07 februari 17 /

  Är det värt det?

  Gästbloggare Dave Bailey, medlem i Miljökloka kontors energiteam på Lantmäteriet i Telford. Vi fick en fråga skickad till oss nyligen angående att vi bett vår personal stänga av dataskärmarna inte bara när man går från jobbet, utan även när man lämnar sitt skrivbord bara några minuter. Dagens skärmar är ganska energieffektiva, så frågan var hur stor skillnad detta gör och om det är värt ansträngningen att påminna om detta hela tiden? Nåväl, vi gjorde lite beräkningar och kom fram till följande slutsats (trumvirvel tack):Nej, det är inte värt det… om du bara menar 1 datorskärm. Men det här kom vi fram till:I standby-läge (när den lilla strömlampan lyser orange) så använder våra Dell-skärmar endast en endaste Watt (enligt CNET). Energianvändning mäts i kilowattimmar (kWh). 1 kWh motsvarar den mängd energi man använder en 1000-Watts-apparat i en timme. För att ge en uppfattning om hur mycket det är kommer här några…

  Läs mer
 • Resultatet från den inledande enkäten finns ute nu
  torsdag 26 januari 17 /

  Resultatet från den inledande enkäten finns ute nu

  I samband med att Miljökloka kontorkampanjen startades genomfördes en enkätundersökning för de anställda i de deltagande byggnaderna. Syftet var att kartlägga och få en uppfattning om de anställdas vanor och inställning till energibesparing för att  få en uppfattning om hur energibesparing hanteras i de olika deltagande byggnaderna och att undersöka om det finns några skillnader i energibesparing och energivanor i de deltagande 9 länderna. med hjälp av resultaten från enkäten fanns då möjligheter att kunna stötta de deltagande byggnaderna på bästa sätt under kampanjen. Eftersom en uppföljande enkätundersökning kommer att genomföras i slutet av energikampanjen kommer det vara möjligt att identifiera om det blivit någon skillnad avseende energibeteende och inställning under kampanjåret.I de 9 deltagande länderna berörs mer än 17000 anställda av kampanjen. I varje deltagande byggnad har de anställda ombetts att fylla i enkäten. Totalt lämnades 2960 svar in. I enkäten tillfrågades respondenterna om vardagliga energibesparingsvanor på arbetsplatsen, som t.ex. vanor runt…

  Läs mer
 • Halvägs motiveringsmöte i Lettland
  fredag 16 december 16 /

  Halvägs motiveringsmöte i Lettland

  Alla lettiska Miljökloka kontors-representanter träffades för att boosta energi och engagemang mellan varandra den 3:e November 2016. Det var Tukums kommuns energiteam som stod värd för arrangemanget.Det hela började med att titta på de totala energibesparingsresultaten och dela ut små priser till de mest aktiva deltagarna. Vi hade följande kategorier: Filmstjärna, Twitter aktivist, Den mest korrekta deltagaren, den mest ansvarstagande deltagaren och det kunnigaste energiteamet. Det är kanske överkurs att nämna men alla är vinnare- även de som inte vann några priser denna gång, eftersom vi har nått mycket goda energibesparingsresultat i Lettland! Vi firade detta med en tjusig Miljökloka kontor-tårta för alla närvarandeEfter den lilla prisceremonin delades deltagarna upp I blandade grupper för att dela med sig och diskutera sina erfarenheter så här långt. Varje grupp presenterade sedan sina slutsatser inom ett av följande områden: projektstöd, energibesparingsåtgärder som genomförts i byggnaderna, kommunikation med kollegorna. Här är några av resultaten:•…

  Läs mer
 • Halvvägs i Ungern - utbyte av erfarenheter i Budapest
  onsdag 23 november 16 /

  Halvvägs i Ungern - utbyte av erfarenheter i Budapest

  Vid halvtid i kampanjen inbjöds de ungerska energiteamen den 13 oktober till ett möte. Syftet var att inspirera och entusiasmera Miljökloka kontors-deltagarna efter sommaruppehållet nu när tävlingen rullat halva tiden.Det gavs gott om utrymme att dela med sig av erfarenheterna, En energiteams-medlem från Tata, en kommun i Ungern, berättade att han hade varit tvungen att kämpa för vanor som att hålla fönstren stängda i korridorerna när värmen var på, att energiteamet i smyg satt flödesbegränsare vid kranarna för att minska varmvattenförbrukningen. De hade skaffat bättre skrivbordsbelysning, omorganiserat vid skrivare och kopiatorer för att bli bättre på pappersåtervinning. Dessutom hade de med omvänd logik gett presenter till de som ännu inte var så bra på att spara energi för att de skulle utveckla dåligt samvete och ansluta sig till sparinsatserna.I en annan byggnad i Miskolc, som är en annan kommun i Ungern, la Energiteamet betoningen på den kreativa sidan av energibesparing.…

  Läs mer
 • Lantmäteriet i Telford har fixat ett eget bibliotek om klimatfrågor
  onsdag 23 november 16 /

  Lantmäteriet i Telford har fixat ett eget bibliotek om klimatfrågor

  Energiteamet på lantmäteriet i Telford i Storbritannien har gjort klimatfrågan till en hjärtefråga och gått ett steg längre.  De har fixat ett klimat-bibliotek med litteratur om klimatfrågan och miljö för att göra det enkelt för personalen att låna och läsa. När de undersökte intresset hos personalen fick de tillgång till litteratur om klimatförändringar från “Open University” (online-utbildningar på universitetsnivå), för de som är särskilt intresserade att förstå och tränga in djupare i förståelsen om effekterna av klimatförändringar och om vetenskapen som ligger bakomFör dem som föredrar andra medier finns filmer tillgängliga att hyra, tex ‘The Age of Stupid’  och ‘En obekväm sanning´ som varnar för passivitet inför kampen mot ökade utsläpp av växthusgaserTeamet i Telford är angelägna om att hjälpa sina kollegor att förstå helheten om vad det innebär att minska koldioxidutsläppen och vikten av att minska energianvändningen och pushar på sina kollegor att genomföra den mest effektiva energikampanjen och att…

  Läs mer
 • Nu är vi halvvägs!
  torsdag 10 november 16 /

  Nu är vi halvvägs!

  ”Miljökloka kontor – Stoppa onödan!” är en energisparkampanj som riktar in sig på offentlig sektor som drivs av Energikontor Sydost. Den har utvecklats för att du som anställd ska kunna vara del¬aktig på ett roligt sätt med att spara en¬ergi på jobbet. Genom att bygga upp en energisparkampanj som en tävling så får vi en extra sporre – och genom att tävla tillsammans stärks vi-känslan och kam¬ratskapet på jobbet. Dessutom, de som engagerar sig lite extra kan lägga till ener¬gikunskap i sin livskunskap och den extra kunskapen kan användas både på jobbet och hemma. Men vad är det som pågår ute i byggaderna? Jo, Miljökloka kontor handlar om att minska energianvändningen genom att justera ventilationen, skruva på värme-system och framförallt skapa nya goda vanor hos personalen som använder lo¬kalerna. Det handlar alltså om att släcka i tomma rum, stänga av datorer, skrivare, dra ur laddare som inte används.Tillsammans hittar personalen…

  Läs mer
 • Men vad drar apparaterna egentligen?
  torsdag 06 oktober 16 /

  Men vad drar apparaterna egentligen?

  Har du gjort en nattvandring i lokalerna när allt ska vara tyst och lugnt så kanske du har hittat några apparater som stod på och susade ute på kontoren? Då dyker frågan upp: vad drar dessa apparater och vad kostar elenergin? Och hur kan man räkna ut det? Det är inte så svårt, dels kan man använda en energimätare och mäta direkt på apparaten, eller så kan man beräkna det schablonmässigt. Energirådgivarna i Stockholmsområdet har ett bra kalkylblad som du kan använda. Du hittar den här >  

  Läs mer
 • Skapelseberättelsen av ett energiteam
  tisdag 04 oktober 16 /

  Skapelseberättelsen av ett energiteam

  Skapelsen av ett energiteam och #Alloraspengo (“då stänger jag av”) projektet.  Det är augusti 2015, en varm och hektisk sommareftermiddag och det kom ett mail från AESS som är den italienska organisatören av Miljökloka kontor. De bjuder in oss att delta i ett nytt energibesparingsprojekt. Idén kändes bra men det fanns lite tvivel: hur skulle vi kunna engagera kollegorna utan att irritera dem? Hur skulle vi kunna undvika ändlösa diskussioner som inte leder någonstans? Vi valde därför att satsa krutet på energiteamet och vi påbörjade arbetet ute i korridorerna för det är där vi träffas mellan möten och uppdrag. Här riktade vi in oss på de kollegor som vi vet redan är medvetna om energibesparingar och frågade om de ville vara med i vårt energiteam. Därmed var vårt egna energiteam skapat. Tillsammans pratade vi om vad vi skulle göra och vi hade riktigt roligt! Redan från start bestämde vi att varje energiteam-medlem…

  Läs mer
 • Nä - nu blommar det!
  tisdag 27 september 16 /

  Nä - nu blommar det!

  Kontorsmiljö – grönska överallt Växter inne på kontoret och utanför kontorsbyggnaden har en hel del positiva effekter, inte bara på luftkvalitet och på ditt humör, men också på din hälsa, din stressnivå och produktivitet – för att inte tala om din elräkning! Ha tipsen nedan i åtanke för att göra kontoret mer grönt. Börja med ditt skrivbord – Placera växter på eller i närheten av ditt skrivbord, be kollegorna att göra detsamma. Läs mer om att välja en bra kontorsväxt och vilket effekter det kan få. Sätt även ut gröna växter i andra utrymmen inomhus, så som atrium, lobby osv.  Grönska, växter, trädgårdar eller en utsikt med träd utanför har visat sig vara till fördel mentalt för människor. Det minskar stress och ökar vår koncentrationsförmåga. Kyl interiörer med skuggning och avdunstning – solvärme som absorberas genom fönster och tak kan öka kostnaderna för kylning, och genom att se till att…

  Läs mer
 • Vem är det som smyger i nattmörkret?
  tisdag 27 september 16 /

  Vem är det som smyger i nattmörkret?

  Nattvandra för att hitta onödig energianvändning Att nattvandra i en folktom och stängd kontorsbyggnad kan ge oanade insikter i driftsproblem som man inte märker dagtid och som kan påverka energi- och vattenanvändningen radikalt. Inga konstigheter, helt enkelt en energikoll på natten eller en annan tidpunkt då allt förväntas vara nedsläckt och tyst och lugnt. Normalt sett fungerar värme, kyla och ventilation, belysning och annan drift som det ska, men om bara en detalj i systemet inte fungerar som den ska så kan det påverka hela energisystemet i en byggnad. Det är ofta lätt att rätta till den här typen av problem, och därmed omedelbart minska onödig energianvändning. Tips för att göra en nattvandring: Välj en tid på dygnet då byggnaden är tom på folk. (Sen eftermiddag, tidig morgon eller helg) Utse gärna två personer som gör nattvandringen tillsammans: Förslagsvis fastighetschefen och en ut driftspersonalen som tillsammans hare n god kunskap…

  Läs mer
 • Vatten - en resurs och ett livsmedel som vi ska vara rädda om!
  tisdag 27 september 16 /

  Vatten - en resurs och ett livsmedel som vi ska vara rädda om!

  Vattenanvändning på kontoret Ett typiskt kontor förbrukar ungefär 50 liter vatten per person och dag per (heltids)anställd. Vattenanvändning en resurs och definitivt en energifråga; kranvattnet du dricker är renat och varmvattnet måste värmas. Dessutom går det åt en hel del energi för att pumpa vatten, rena avloppsvatten och allmänt underhåll av vatten- och avloppssystemet. Med regelbundet underhåll och några mindre beteendeförändringar kan vi minska vår vattenanvändning och fortfarande bibehålla samma komfort. Mät och följ upp vattenanvändningen regelbundet – samla månadsvisa konsumtionsdata, så kan du identifiera förändringar i vattenåtgången. Utveckla och inför en vattenhandlingsplan för att minska användningen. Utbilda de anställda för att få goda vattenvanor och utbyta vattenbesparande idéer. Skapa ett belöningssystem för kollegorna för att fånga upp nya besparingsidéer. Publicera er månatliga vattenanvändning för att visa hur ni når besparingsmålen. Kolla regelbundet fastigheten för att hitta läckage, drippande och droppande och annan onödig vattenanvändning. Uppmana dina kollegor att rapportera…

  Läs mer
 • tisdag 23 augusti 16 /

  "Tajmat och klart in i minsta detalj"!

  Att ändra sina beteenden är inte lätt - vi är vanedjur och gillar att göra saker som de alltid har gjorts. Triandis teorier förklarar att det är inte bara vanor som påverkar vårt beteende utan även vi blir också påverkade av sociala faktorer och känslor. Den belgiske tävlingsledningen för Miljökloka kontor bjöd in en expert som lärde ut hur man kan påverka beteende med fyra enkla principer: Gör det Enkelt, Attraktivt, Socialt och väl-Tajmat (Easy, Attractive, Social and Timely = EAST). Här kommer en rapport direkt från Belgien där de belgiska energi-teamen har satt teori i praktik och tillämpat detta i sin egna vardag. Enkelt Vi vet att små, till synes onödiga detaljer kan göra saker mer utmanande och det i sin tur kan utgöra skillnaden mellan att få det gjort nu eller strunta i det. Om du vill att hundägare ska ta upp efter sin hund, så räcker det…

  Läs mer
 • Energisparfest på tingsrätten i Tempelhof-Kreuzberg, Berlin
  torsdag 11 augusti 16 /

  Energisparfest på tingsrätten i Tempelhof-Kreuzberg, Berlin

  Över hundra personer njöt av god mat, trevligt sällskap och flera olika intressanta utställningar på energisparpartyt på tingsrätten i Tempelhof-Kreuzberg i Berlin. Den 8 juli bjöd tingsrättens egna energiteam hela personalen på en gårdsfest med temat “Ladda energi för att spara energi” som en del av EU-projektet Miljökloka Kontor. Välkomsttalet hölls av Dr Dr. Christian Kunz, ledare för tingsrätten, som betonade vikten av att personalen skulle vara motiverad för att spara energi på jobbet. Efter att ha tagit för sig från grillen och den hemlagade maten fick deltagarna lära sig mer om energibesparingar och hur man kan leva ett miljövänligare liv på en informationsutställning som var utställd på festen.  Där visades bland annat en avfalls-cykel, hur man återvinner bäst, man fick testa elcyklar och det fans en energirådgivning för både hem och arbete. Vandringsutställningen “Vi är alla vittnen” fanns i en byggnad, där 30 roll-ups visar hur klimatförändringarna påverkar människor…

  Läs mer
 • Varför sparar du inte energi på jobbet?
  fredag 03 juni 16 /

  Varför sparar du inte energi på jobbet?

  Varför sparar du inte energi på jobbet? Energiteamen i Lettland har listat de orsaker de tror är är de största hindren. Som du ser är det inga finansiella eller tekniska hinder som lyfts fram först utan framför allt vanor och beteenden. BETEENDE Glömska (8) Motivation (6) Ovillighet och likgiltighet (5) Tidsbrist (5)  Jag betalar inte för det (5)  Gamla vanor (3) Arbetsbelastning (3)  För lite information om energismart beteende (5) Vet inte energianvändningen i byggnaden och var den används (4) TEKNIK Gammal utrustning (3) Ingen har satt energibesparingsläge på datorerna (2) Det är svårt eller omöjligt att nå kontakten (2)  Ingen strömbrytare för olika delar av rumsbelysningen (5) Jag har ingen bordslampa (4) Skuggiga fönster utan där solljus inte når (3) EKONOMI Restriktioner avseende inköp, t.ex. att man alltid ska köpa billigaste materialet/produkten (2) Den lettiske kampanjledaren berättar: Vi besökte alla deltagande kommuner innan tävlingen Miljökloka kontor startade för att öka…

  Läs mer
 • Vad surrar vid cykelstället vid personalingången? ... en humla?
  torsdag 26 maj 16 /

  Vad surrar vid cykelstället vid personalingången? ... en humla?

  Kommunhuset står i den vackra sommarstaden med en morgontemperatur på ca 10 grader. Vad surrar då vid cykelstället vid personalingången? ... en humla...nej ett kylaggregat för byggnaden. 30 grader i källaren och lite varmare på 3 våningen. Våra behov och förutsättningar styrs från en intelligent central och då behövs kyla och värme lite här och var. Ska man få begära 18 grader på rummet när kollegan vill ha 24 grader? Är det vår önskan att välja eller är det bara okunskap om hur de "luriga rattarna" fungerar på vissa rum? Vem har kontrollen på de närmare 80 anställda i byggnaden? Här har vi lite att jobba med ! /En energiteammedlem

  Läs mer
 • Kan man stänga av multifunktions-skrivare?
  torsdag 12 maj 16 /

  Kan man stänga av multifunktions-skrivare?

  I samband med att Miljökloka kontor presenterades i Graz, Österrike av den österrikiska tävlingsledningen visade det sig att multifunktions-skrivare alltid lämnas på, även under nätter och veckoslut eftersom skrivaren även fungerar som en fax, och den måste vara på hela tiden för att kunna ta emot meddelanden. Men hur gör man då för att undvika att dessa multifunktionella apparater står och tuggar i sig onödig stand-by energi? Hm, att helt enkelt stänga av dem funkar inte, för då stänger man av faxen med. det är ingen lösning för en verksamhet som MÅSTE vara beredd att emot faxmeddelanden hela tiden. Kan man styra om faxarna till en central enhet? Tja, kanske men det ökar sannolikt arbetsbelastningen för personalen.Lösningen är enkel och konkret. Skapa en digital faxmottagare. Då kommer faxmeddelandena inte ut på papper i den multifunktionella skrivaren utan till en server. Faxnumret är detsamma som tidigare och faxmeddelandena skickas direkt till…

  Läs mer
 • Det finns en hel del att spara när det gäller belysning
  onsdag 11 maj 16 /

  Det finns en hel del att spara när det gäller belysning

  Nu har våren och ljuset äntligen kommit. Då är det jättebra att fundera över hur vanorna ser ut runt belysning. Är det tänt trots att det inte behövs? Vanans makt är stor och visst är det lätt att slentrianmässigt tända fast det inte märks någon skillnad i rummet. Belysning står för 15-30% av elanvändningen på ett kontor Moderna energieffektiva lampor, armaturer och kontroller kan ofta minska energiförbrukningen med upp till 50%. Ett väl kontrollerat, högkvalitativt och energieffektivt belysningssystem i kombination med naturligt ljus minskar underhållskostnaderna och kan ge en effektiv och bekväm arbetsmiljö för de anställda. Använd dagsljus när det är möjligt- Det är gratis och ofta trevligare än artificiell belysning. Använd bara den nödvändiga belysningen. Stäng av all annan belysning Se till att den belysning som används är anpassad efter arbetsuppgifterna och lokalerna. Använd lampor med lägsta möjliga wattal som samtidigt uppfyller rummets ljusbehov. Fundera på hur timers och sensorer…

  Läs mer
 • Miljöklok kampanj i även i Högsby
  tisdag 03 maj 16 /

  Miljöklok kampanj i även i Högsby

  Ytterligare ett kontor är med i kampanjen; Emådalens landsbygdscentrum deltar i energisparkampanjen Miljökloka kontor. Under den årslånga kampanjen är målet att spara i snitt 15 % av deltagarnas energianvändning i de byggnader som ingår i kampanjen. ”Nu har vi varit och träffat delar av personalen som jobbar på ”Emådalens Landsbygdscentrum” och diskuterat med dem vad de kan göra för att spara energi. Genom att stänga av datorer och annan elektrisk utrustning när verksamheten är stängd så kan de minska energianvändningen här." berättar Lena Eckerberg som tillsammans med kollegan Roger Gunnarsson introducerade personalen till Miljökloka-kontor-kampanjen. ”Dessutom pratar vi en hel del om belysning och vikten av att bara ha lyset tänt för närvarande. Man tjänar alltid på att släcka.” Miljökloka kontor är en del av det internationella projektet “Save@work” och är finansierat inom ramen för EU-kommissionens Horizon 2020-program, och omfattar kontor och kommunhus i närmare 80 städer med över 9000 anställda.…

  Läs mer
 • Chokladens makt i Storbritannien
  måndag 04 april 16 /

  Chokladens makt i Storbritannien

  Och så har allting börjat…. Kampanjen, som kommer att kröna energisparmästaren bland en av våra 20 deltagande byggnader, har startat. Storbritanniens Lantmäteriverk deltar i kampanjen med flera byggnader och dem emellan är konkurrensen hård. Varje byggnad strävar efter att klå de andra. I samband med kampanjstarten genomfördes en workshop med energiteamen. Massor av goda idéer kom upp, det kan jag lova som vittne till diskussionerna, men – med hänvisning till tystnadsplikten - så säger de att jag inte får inte sprida idéerna till andra byggnader. (Det hävdas att det där med tystnadsplikten bara var på skämt – men jag är inte säker på det…). Lantmäteriet finns representerade utspritt över England och Wales och därför fick varje enskilt kontor arrangera sina egna kickoffs för att få igång tävlingsandan i sin byggnad. De flesta energiteamen har valt att peppa sina kollegor med godis för att belöna dem i energisparandet – underskatta inte…

  Läs mer
 • Glad Miljöklok Påsk!
  torsdag 24 mars 16 /

  Glad Miljöklok Påsk!

  Nu stundar påskhelgen och för en hel del även påskledighet. Kanske kommer det kokas en del ägg därhemma? Våra påsktips är att du ser till att: stänga av din dator och elektriska apparater helt när kontoret är tomt! se till att belysningen är släckt! Sen det klassiska energismarta tipset om äggkokning som är enkelt att följa: Gör så här: Lägg äggen i en kastrull med lock, fyll på med vatten (du behöver inte täcka äggen). Låt hela härligheten koka upp, stäng av plattan och låt kastrullen stå i 8-10 minuter. Sen är det klart! Sen är det förstås biobränsle och eco-driving som gäller för kvastdrivna resor till Blåkulla! GLAD PÅSK!

  Läs mer
 • 180 byggnader i Europa deltar
  fredag 18 mars 16 /

  180 byggnader i Europa deltar

  Nio Europeiska partners kickade den 1 mars 2016 igång den ettåriga utmaningen av Save@Work – Miljökloka kontor, för offentliga kontorsbyggnader. Den allra första omgången pågår nu och mer än 180 byggnader deltar, vilket omfattar minst 9000 anställda som ska satsa på att spara energi, genom att försöka optimera sina rutiner och sin användning av sin elektroniska utrustning och genom att justera driften av byggnaderna. Varje månad samlas energianvändningen in för de deltagande byggnaderna på en specialutformad web-baserad-plattform. Energidatan korrigeras för att minska påverkan av utetemperatur och väderomständigheter och sedan jämförs energianvändningen med en tidigare referensperiod för att kunna se om det skett någon minskning. Förväntningarna är att de genomsnittliga besparingarna kommer landa runt 10-15%, och avsikten är att Save@Work - Miljökloka kontor ska visa att det går att energieffektivisera genom att mobilisera kraften, kunskapen och viljan hos människorna i byggnaderna. Byggnaderna, eller rättare sagt människorna i byggnaderna som deltar, kan energieffektivisera…

  Läs mer
 • Genom rätt belysning kan man spara energi
  fredag 18 mars 16 /

  Genom rätt belysning kan man spara energi

  Genom att installera smart belysning kan 80% av energianvändningen som går till belysning minskas. Läs mer på smartbelysning.nu

  Läs mer
 • Resfria möten - spar tid, pengar och miljö!
  fredag 11 mars 16 /

  Resfria möten - spar tid, pengar och miljö!

  Det finns många möjligheter med resfria möten. Man spar pengar, tid och naturligtvis på miljön. Men hur lyckas man med det? Anmäl dig på webinarium den 17 mars för att få veta mer om hur man kan lyckas med resfria möten. Läs mer här >> 

  Läs mer
 • Inomhustemperatur - alltid en källa för diskussion
  fredag 11 mars 16 /

  Inomhustemperatur - alltid en källa för diskussion

  Är det för kallt eller är det för varmt? Vi tycker alla olika, men vad SKA det vara för temperatur på ett kontor? Det finns regelverk från arbetsmiljösynpunkt om vad det bör vara. Läs mer här > 

  Läs mer
 • Sydöstra Sverige är med i en Europeisk energisparkampanj
  fredag 12 februari 16 /

  Sydöstra Sverige är med i en Europeisk energisparkampanj

  För att minska klimatpåverkan och som en del av det regionala och nationella klimatarbetet är delar av offentlig sektor i sydöstra Sverige med och ska minska energianvändningen i de egna regionkontoren och kommunhus. Genom att delta i Miljökloka kontor-kampanjen kommer den offentliga sektorns administrativa lokaler dels tävla mot varandra i att minska sin energianvändning, och dels tävla mot motsvarande byggnader i 8 andra Europeiska länder. Miljökloka kontor är en del av det internationella projektet “Save@work” och är finansierat inom ramen för EU-kommissionens Horizon 2020-program, och omfattar offentlig sektor i närmare 80 städer med över 9000 anställda. Från 1 mars 2016 kommer medarbetarna i de deltagande byggnaderna få stöttning, kunskap och pepp i att minska sin energianvändning, genom att ändra vanor, rutiner och beteenden, dvs små förändringar i den egna vardagen. Dessutom förväntas man se över och justera drift på värme, ventilation och kyla. ”Projektet har utformats för att upplevas positivt…

  Läs mer
 • Workshops och förberedelser
  torsdag 10 december 15 /

  Workshops och förberedelser

  Under februari och mars genomförs workshops och information hos samtliga deltagare i Miljökloka kontor. Det genomförs en kortare generell information för all personal i de deltagande byggnaderna, och detta följs upp av en workshop/diskussion med alla energiteamen ute i husen. I samband med mötena med energiteamen delas kampanjmaterial ut, och energiteamen börjar fundera på hur de bäst kan samverka i huset och hur just de ska använda kampanjmaterialet. Morötter, information, och idéer bollas.

  Läs mer
 • Tårta och bubbel invigde kampanjen
  fredag 13 november 15 /

  Tårta och bubbel invigde kampanjen

  Under den regionala energikonferensen EnergiTing Sydost i Västervik november 2015 invigdes Miljökloka kontor-kampanjen med bubbel och tårta. På tårtkalaset fanns representanter från Västervik, Torsås, Mörbylånga, Nybro, Emmaboda, Region Blekinge, Region Kronoberg; Uppvidinge och Lessebo. Det skålades i ekologisk cider och utmaningen är nu "Nu börjar tävlingen - må bästa (eller sämsta?) byggnad vinna". Den 1 mars 2016 - sista februari 2017 pågår tävlingen och då  följer vi upp energianvändningen samtidigt som en energisparkampanj riktad till medarbetarna ute på kontoren rullar. Under ett års tid kommer energianvändningen jämföras mot en referensperiod, och den byggnad som sparat mest är bäst!!  Det finns några startplaster kvar i startblocken så hugade asprianter till tävlingen kan kontakta tävlingsledningen på info@miljoklokakonto.se för mer information.  Grundkraven är: offentlig verksamhet mätbar energianvändning en referens att jämföra med kontorslokaler Totalt finns 20 startplatser och medlemmar i Energikontor Sydost prioriteras som deltagare. Här finns listan på medlemmar: http://www.energikontorsydost.se/medlemmar     

  Läs mer
 • Strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig sektor
  onsdag 21 oktober 15 /

  Strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig sektor

  Energikontor Sydost bjuder in till utbildningen Strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig sektor Välkommen till en heldagsutbildning den 11 november i Västervik.  Nu har du möjlighet att ta del av ESAM:s poplära utbildning när den ges i vår region. Genom att delta får du en ökad förståelse för systemsyn som angreppsätt, olika rollers betydelse samt onkreta metoder och verktyg för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela organsiationen.  Läs mer i inbjudan och program.

  Läs mer
 • Kampanjen invigs 12 november 2015 i Västervik
  onsdag 21 oktober 15 /

  Kampanjen invigs 12 november 2015 i Västervik

  Snart börjar fighten! 20 offentliga kontor ska tävla om att bli det mest Miljökloka kontoret i regionen och kanske till och med knipa förstaplatsen av alla 180 kontor i Europa som deltar?.  I samband med EnergiTing Sydost 2015 i Västervik invigs kampanjen Miljökloka kontor. Invigningen sker som en del av spåret "Hållbart strategiskt arbete" kl 14.55. Representanter från deltagande kontor är specialinbjudna. Vi "klipper band", inviger kampanjen och önskar alla ett stort lycka till. Representanter från alla byggnader har fått en inbjudan till evenmanget. Frågor? Kontakta oss!  

  Läs mer
 • Punktinsats för medlemmarna i Energikontor Sydost
  onsdag 21 oktober 15 /

  Punktinsats för medlemmarna i Energikontor Sydost

  Under 2015, 2016 och 2017 kommer Energikontor Sydost göra en punktinsats för att stötta våra medlemmar att på ett effektivt sätt dra nytta av den energieffektiviseringspotential som finns i de egna kontorsbyggnaderna.   Avsikten är att medlemmarna ska  kunna utgöra den förebild som kommuner och andra offentliga organ förväntas vara inom energieffektivisering och klimatarbetet. Totalt ska 20 kontorsbyggnader i sydost engageras i energisparkampanjen Miljökloka kontor.  Vi kommer att genomföra riktade motiveringskampanjer och genom att mäta energianvändningen och visualisera energianvändningen före och efter ska minska framförallt elanvändningen. Det hela kommer att mynna ut i en europeisk energispartävling där 180 kontorsbyggnaders procentuella energibesparing kommer att ställas mot varandra. Vi siktar redan nu på guldplatsen förstås och har påbörjat kontakta medlemmar. Några personer i vinnande kontorsbyggnad hänger med ner till Bryssel och tar emot folkets jubel under försommaren 2017.  Vi söker alltså nu kontorsbyggnader, t.ex. kommunhus, stadshus eller andra kontorsbyggnader som vill vara med.För mer information…

  Läs mer
Skriv ut
icon

OBS! Den här hemsidan använder kakor (cookies) och liknande teknik.

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Jag förstår